අනුරාධ මහසිංහ

බ්ලේක්ගේ නිවුටන් සිතුවම

ප්‍රකාශනය: සයිටෙක් පබ්ලිෂිං කෝපරේෂන්  © 2013, ISBN: 978-955-1760-175, ප්‍රමාණය A5, පිටු 102

අන්තර්ගතය: බ්ලේක්ගේ නිවුටන් සිතුවම

රු 290.00

2 in stock

Description

බුද්ධිය හා භාවය අතර ඇති සදාතනික ගැටුම සහ කලාතුරකින් හමු වන ඒවායේ සුසරවීම් පිළිබඳව ලියැවුණු දර්ශනාත්මක විග්‍රහයක් මෙම ග්‍රන්ථයේ අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.120 kg
Dimensions 21 × 14 × 0.8 cm
WRITER

අනුරාධ මහසිංහ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “බ්ලේක්ගේ නිවුටන් සිතුවම”

Your email address will not be published. Required fields are marked *