ප්‍රායෝගික රසායන විද්‍යාව

ප්‍රකාශනය: අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2018, ප්‍රමාණය A5, පිටු 194

අන්තර්ගතය:  ප්‍රායෝගික රසායන විද්‍යාව

රු 110.00

4 in stock

Description

බ්‍රව්නිං සහ ජෝසප් ලියූ ප්‍රායෝගික රසායන විද්‍යාව නමැති මෙම පොත උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව හදාරණ සිසුන්ට මෙන් ම එම විෂයය උගන්වන ගුරුවරුනට ද ප්‍රයෝජනවත් වේ. එමෙන් ම උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා රසායන විද්‍යාව හදාරන අයට ද මෙය පරිශීලනය කළ හැකි ය.

Additional information

Weight 0.255 kg
Dimensions 21 × 14 × 1 cm