තම්බපණ්ණි

ISSN : 2012-5232

ප්‍රකාශනය :  සෙරන්ඩිබ් පබ්ලිකේෂන්ස්

රු 350.00

3 in stock

Description

ලෝකයේ බොහෝ රටවල් අදවන විට පරිසරයට අහියෝග කිරීම නතර කොට හරිත මාවතකට පිවිසෙමින් සිටී. එහෙත් අපේ රට සිටින්නේ තවමත් ඒ දියුණු හරිත මාවතට  පිටුපසිනි. තම්බපණ්ණි ප්‍රයත්න දරන්නේ අතීත පැවති අභිමානයද සුරැකෙන අයුරින් ඒ නව හරිත මාවතට ලංකාව ද එකතු කිරීමට ය.

Additional information

Weight 0.245 kg
Dimensions 21 × 14 × 0.8 cm