නිශාන්ත විජේසිංහ

ඉගනීමේ රහස්

කර්තෘ: නිශාන්ත විජේසිංහ

ප්‍රකාශනය: ඇම්. ඩී. ගුණසේන සහ සමාගම © 2018, ISBN: 978-955-21112-4-2, ප්‍රමාණය A5, පිටු 188

අන්තර්ගතය: ඉගෙනීමේ රහස්: විභාග සමත් වීමේ මූලධර්ම

රු 475.00

Out of stock

Description

අප නිරතුරුව ම ‘සිතීම’ සිදු කරන්නේ උඩු සිතේ ආධාරයෙනි. යටි සිත ඇති බවක් අපට එක් වරම හැඟී යන්නේ නැත. එහෙත් එය නිදා සිටින යෝධයෙකු මෙන් නිහඬ ය. ඔහු අවදි කර ගත හොත් ඔබට මෙලොව කළ නො හැකි දෙයක් නැත. ඔබ සිතහි සැඟව ගත් එම අපූර්ව සුවිශේෂිතයා අවදි කරවමින් යටි සිතේ වූ අසීමිත බලය ප්‍රයෝජනයට ගෙන ඉගෙනීම හා මතකය ඉතා ඉහළ මට්ටමකට වර්ධනය කර ගැනීමට අවශ්‍ය ධනාත්මක චින්තනය අස්වැද්දීම මෙම කෘතියේ මූලික අරමුණයි. ඒ සඳහා අවශ්‍ය අතිශයින්ම වැදගත් මනෝවිද්‍යා මූලධර්ම රැසක් මෙහි අන්තර්ගත ය.

පොත සමග සංයුක්ත තැටියක් ද අන්තර්ගත ය.

Additional information

Weight 0.2 kg
Dimensions 21 × 12.7 × 1.5 cm
WRITER

නිශාන්ත විජේසිංහ