ආතර් සී ක්ලාක්

පෘථිවි අධිරාජ්‍යය

පරිවර්තනය: තත්සරණී බුලත්සිංහල

ප්‍රකාශනය: S & T Group  © 2017, ISBN: 978-955-1080-22-8, ප්‍රමාණය A5, පිටු 164

අන්තර්ගතය: Imperial Earth by Arthur C. Clarke සිංහල පරිවර්තනය

රු 450.00

3 in stock

Description

වර්ෂ 2276 දී, මව් පෘථිවියේ උත්සවයකට සහභාගි වීමට ඩන්කන් මැකෙන්සි තමා වාසය කරන ටයිටන් ලොවෙන් නික්ම යෑමට නියමිත ය. ඊට වඩා අරමුණක් ඩන්කන් ගේ සිත තුළ තිබේ. මන්ද, මේ චාරිකාවෙන් සිය පවුලේ මෙන්ම, සිය ග්‍රහලොවේ ද අනාගතය තීරණය කැරෙන බැවිනි.

Additional information

Weight 0.195 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1 cm
WRITER

ආතර් සී ක්ලාක්

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පෘථිවි අධිරාජ්‍යය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *