පාලිත බණ්ඩාර

පිටසක්වළ තෑග්ග

කර්තෘ: පාලිත බණ්ඩාර

ප්‍රකාශනය: The Solutions Company  © 2017, ISBN: 978-955-3616-01-2, ප්‍රමාණය A4, පිටු 24 වර්ණ

අන්තර්ගතය: අභ්‍යවකාශය/තාරකා විද්‍යාව/ළමා කතා

රු 290.00

Out of stock

Description

රසවත් කතාවක ස්වරූපයෙන් කුඩා ළමයිනට තාරකා විද්‍යා තොරතුරු ගෙන හැර පාන චිත්‍ර කතා පොතකි.

Additional information

Weight 0.125 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm
WRITER

පාලිත බණ්ඩාර

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පිටසක්වළ තෑග්ග”

Your email address will not be published. Required fields are marked *