සමීර සී. රත්නායක

තාරකා විද්‍යාව හැදෑරීමේ දෙවැනි පියවර

කර්තෘ: සමීර සී. රත්නායක

ප්‍රකාශනය: S & T Group  © 2017, ISBN: 978-955-1080-16-7, ප්‍රමාණය A5, පිටු 120

අන්තර්ගතය: නිරීක්ෂණ තාරකා විද්‍යාව-   දුරදක්න භාවිතය, දුරේක්ෂ භාවිතයෙන් ග්‍රහලෝක නිරීක්ෂණය, ගැඹුරු අහසේ ආකාශවස්තු නිරීක්ෂණය

රු 400.00

Out of stock

Description

දුරේක්ෂ හා දෙනෙති ආධාරයෙන් රෑ අහස නිරීක්ෂණය කරන ආකාරය මෙම ග්‍රන්ථයෙන් විස්තර කැරේ. බුධ සිට සෙනසුරු දක්වා ග්‍රහලෝක ද, නීහාරිකා, තරු පොකුරු, ද්විත්ව හා ත්‍රිත්ව තාරකා පද්ධති ද, ග්‍රහ නීහාරිකා මෙන්ම චක්‍රාවාට නිරීක්ෂණය කරන අයුරු ද මෙහි විස්තර කොට තිබේ.

Additional information

Weight 0.165 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1.5 cm
WRITER

සමීර සී. රත්නායක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “තාරකා විද්‍යාව හැදෑරීමේ දෙවැනි පියවර”

Your email address will not be published. Required fields are marked *