ඒ.ආර්. වෙල්ලප්පිලි

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය (ව්‍යුහගත හා රචනා ප්‍රශ්න)

ප්‍රකාශනය: ‍කර්තෘ © 2019, ISBN: 978-955-388800-1-7, ප්‍රමාණය A4, පිටු 86

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය – ව්‍යුහගත හා රචනා ආදර්ශ ප්‍රශ්නෝත්තර.

රු 500.00

Available on backorder

Description

Ingineru Thakshanawedaya. This is a book by A. R. Wellappili for GCE A/L Engineering Technology examination. And it includes five model papers and answers with structured essay questions. Because it is in Sinhala-medium, very useful for Engineering Technology students.

උසස් පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය  නව විෂය‌ නිර්දේශයට අදාළව ඒ. ආර්. වෙල්ලප්පිලි මහතා මෙම පොත රචනා කර ඇත. ව්‍යුහගත හා රචනා ප්‍රශ්න අඩංගු අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර 05ක් හා  ඒවායේ පිළිතුරු මෙහි ඇතුළත් වේ.

බහුවරණ ප්‍රශ්න සඳහා වෙනම පොතක් රචනා කර ඇත.

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය විෂය නිර්දේශය ( A/L Engineering Technology ) මෙතැනින් බාගත හැකි ය.

Additional information

Weight 0.145 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm
WRITER

ඒ.ආර්. වෙල්ලප්පිලි

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය (ව්‍යුහගත හා රචනා ප්‍රශ්න)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *