මිහිර ජීවානන්ද

යන්ත්‍ර විද්‍යාව ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

කර්තෘ: මිහිර ජීවානන්ද

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ  © 2017, ISBN: 978-955-41843-4-3, ප්‍රමාණය A4, පිටු 84

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව: යන්ත්‍ර විද්‍යාව  (ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු- සිද්ධාන්ත, බහුවරණ, රචනා ප්‍රශ්න, පිළිතුරු)

රු 400.00

2 in stock (can be backordered)

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව, යන්ත්‍ර විද්‍යාව විෂය කොටසට අදාළ ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු මෙහි අන්තර්ගත වේ. සිසුන්ට සහ එම විෂය උගන්වන ගුරුවරුනට රුකුලක් වන සේ විශේෂයෙන් ම මෙය සම්පාදනය කර ඇත.

Additional information

Weight 0.215 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm
WRITER

මිහිර ජීවානන්ද