භෞතික විද්‍යාව DVD

 

නිමැවුම: විශ්ව‍ටෙක් පුද්ගලික සමාගම

අන්තර්ගතය: භෞතික විද්‍යාව – සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශය සඳහා සිද්ධාන්ත

රු 1,500.00

Out of stock

Description

මෙය උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව 2017 සිට ක්‍රියාත්මක නව විෂය නිර්දේශය සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය වන පරිදි සිද්ධාන්ත ඇතුළත් කොට තැනූ මෘදුකාංගයකි.

මිනුම්, යන්ත්‍ර විද්‍යාව, දෝලන සහ තරංග, තාප භෞතිකය, ගුරුත්වජ ක්ෂේත්‍රය, ස්ථිති විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය, චුම්භක ක්ෂේත්‍රය, ධාරා විද්‍යුතය, ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව, පදාර්ථයේ යන්ත්‍රික ගුණ, පදාර්ථ සහ විකිරණ යන ඒකක ඊට ඇතුළත් වේ.

වින්ඩොස් 7, වින්ඩෝස් 8 හෝ වින්ඩොස් 10 යන මෙහෙයුම් පද්ධතිවල මෙය ක්‍රියා කරවිය හැකි ය.

 

Additional information

Weight 0.05 kg
Dimensions 15.2 × 12.7 × 2.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “භෞතික විද්‍යාව DVD”

Your email address will not be published. Required fields are marked *