එස්. ආර්. ඩී. රෝසා

භෞතික විද්‍යාව 2017 විවරණය

කර්තෘ: මහාචාර්ය එස්. ආර්. ඩී. රෝසා

ප්‍රකාශනය: ලිතිර උසස් අධ්‍යාපන ප්‍රකාශකයෝ © 2018, ප්‍රමාණය A4, පිටු 62, ISBN 955-42707-2-5

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව- 2017 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ  සම්පූර්ණ විවරණය

රු 450.00

8 in stock

Description

වසර 2017 අගෝස්තු මස පවත්වන ලද භෞතික විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සම්පූර්ණ විවරණයයි මේ. මෙහි ප්‍රශ්න දක්වා නොමැති අතර, විවරණය කර ඇති පිළිතුරු පාඩම් අනුව වර්ගීකරණය කොට ඇත. මෙය පරිශීලනය කිරීමෙන් විභාගයේ දී ඉහළ ලකුණු මට්ටමක් කරා යෑමට උදව්වක් ලැබෙනු ඇත.

Additional information

Weight 0.25 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm
WRITER

එස්. ආර්. ඩී. රෝසා

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “භෞතික විද්‍යාව 2017 විවරණය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *