උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

භෞතික විද්‍යාව බහුවරණ විවරණය 2000-2012

කර්තෘ: උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2015, ප්‍රමාණය A5, ISBN 978-955-0945-01-6

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව – බහුවරණ විවරණය 2000-2014

රු 400.00

10 in stock

Description

පසුගිය වසර 13ක පමණ උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යා නව සහ පැරැණි නිර්දේශවලට අයත් බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර සඳහා පිළිතුරු විවරණයක් මෙහි අඩංගු වේ. එහි දී නව නිර්දේශයේ බොහෝමයක් ගැටලු සවිස්තරාත්මකව විවරණය කොට ඇත. මෙහි ඇතැම් ප්‍රශ්නවලට සරලව සහ කෙටියෙන් පිළිතුරු සපයා ඇති අතර ඇතැම් ප්‍රශ්න සඳහා රචනා සහ ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නවලට ද පිළිතුරු සැපයීමට උදව් වන සේත්, අදාළ ඒකකයේ වැදගත් න්‍යායාත්මක කරුණු ද ඇතුළත් වන සේත් පිළිතරු සපයා ඇත. තවද, සිසු සිසුවියන්ගේ ගණිත දැනුම පෝෂණය වන සේ සුළු කළ යුතු ගැටලු නිවැරැදි පිළිවෙලට සුළු කොට ඉදිරිපත් කෙරී ඇත.

Additional information

Weight 0.5 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 2 cm
WRITER

උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “භෞතික විද්‍යාව බහුවරණ විවරණය 2000-2012”

Your email address will not be published. Required fields are marked *