භෞතික විද්‍යාව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ DVD

නිමැවුම: විශ්ව‍ටෙක් පුද්ගලික සමාගම

අන්තර්ගතය: භෞතික විද්‍යාව – ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ (සිංහල මාධ්‍ය)

රු 1,000.00

Out of stock

Description

මෙය උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව 2017 සිට ක්‍රියාත්මක නව විෂය නිර්දේශය සඳහා අදාළ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සම්පූර්ණයෙන් ම ආවරණය වන පරිදි සැකසූ මෘදුකාංගයකි.

පරීක්ෂණය කරන ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝ දර්ශන ද මෙහි ඇතුළත් කොට ඇත.

වින්ඩොස් 7, වින්ඩෝස් 8 හෝ වින්ඩොස් 10 යන මෙහෙයුම් පද්ධතිවල මෙය ක්‍රියා කරවිය හැකි ය.

 

Additional information

Weight 0.05 kg
Dimensions 15.2 × 12.7 × 2.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “භෞතික විද්‍යාව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ DVD”

Your email address will not be published. Required fields are marked *