උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

භෞතික විද්‍යාව ආදර්ශ ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නෝත්තර

කර්තෘ: උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2010, ප්‍රමාණය A5, පිටු 148, ISBN 978-955-97169-1-3

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව – ව්‍යුහගත රචනා ආදර්ශ ප්‍රශ්නෝත්තර

රු 600.00

3 in stock

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යා විෂය සඳහා අදාළ ව්‍යුහගත හා රචනා ආදර්ශ ප්‍රශ්නෝත්තර මෙහි අන්තර්ගත වේ.

Additional information

Weight 0.235 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 2 cm
WRITER

උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “භෞතික විද්‍යාව ආදර්ශ ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නෝත්තර”

Your email address will not be published. Required fields are marked *