උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

භෞතික විද්‍යාව ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර

කර්තෘ: උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2016, ප්‍රමාණය A4,

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව – ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර පිළිතුරු සමග

රු 350.00

9 in stock

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව සඳහා මෙහි ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු කට්ටලයක් අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.335 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1.5 cm
WRITER

උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “භෞතික විද්‍යාව ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර”

Your email address will not be published. Required fields are marked *