කේ. අයි. සේනාරත්න පෙරේරා

ප්‍රායෝගික භෞතික විද්‍යාව II කොටස

ප්‍රකාශනය:කර්තෘ  2008, ISBN: 978-955-50583-1-5, ප්‍රමාණය A4, පිටු 68

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව: ප්‍රායෝගික භෞතික විද්‍යාව II කොටස

රු 220.00

Out of stock

Description

මෙය උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයට අනුව ක්ෂේත්‍ර, ධාරා විද්‍යුතය, පදාර්ථයේ ගුණ යන කොටස්වලට අයත් ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ඇතුළත් කර සැකසූ පොතකි.

Additional information

Weight 0.16 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.3 cm
WRITER

කේ. අයි. සේනාරත්න පෙරේරා