දිනේෂ් මකුළුගොල්ල

ප්‍රායෝගික භෞතික විද්‍යාව

(1 customer review)

කර්තෘ: දිනේෂ් මකුළුගොල්ල

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ  © 2016, ISBN: 978-955-42493-0-1, ප්‍රමාණය B5, පිටු 414

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව: ප්‍රායෝගික භෞතික විද්‍යාව  (පරීක්ෂණ 47/ගුරු ආදර්ශන 7/ අමතර පරීක්ෂණ 13)

රු 2,550.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ විභාගය සඳහා භෞතික විද්‍යාව හදාරණ සිසු දරුදැරියන් වෙනුවෙන් සම්පාදිත “ප්‍රායෝගික භෞතික විද්‍යාව” නම් වූ මෙම ග්‍රන්ථයහි, ගැඹුරු භෞතික විද්‍යාවේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පිළිබඳ සරල හා නිවැරැදි ආකාරයට හරබර ලෙසින් ඉදිරිපත් කර ඇත.

භෞතික විද්‍යාවේ න්‍යාය හා මූලධර්මවල නිවැරැදිතාව තහවුරු කර ගනිමින්, න්‍යාය පෝෂණය කරනු ලබන්නේ භෞතික විද්‍යා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණවලිනි.  එමගින් න්‍යාය හා ප්‍රායෝගිකත්වය අපූර්ව ලෙස එකට සබැඳේ.

මෙම කෘතියෙහි, විෂය නිර්දේශයට අදාළ සියල්ල වන පරීක්ෂණ 47ක් ද, ගුරු ආදර්ශන සඳහා පරීක්ෂණ 7ක් ආදර්ශනය කරන අන්දම ද, උසස් පෙළ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ හා සමාන්තර වූ පරීක්ෂණ 13ක් ද අඩංගු වේ. මෙම සියලු ම පරීක්ෂණ පහසුවෙන් තේරුම් ගෙන අවබෝධ කර ගත හැකි ආකාරයෙන් සවිස්තරාත්මකව සහ සරලව විස්තර කර ඇත.

Additional information

Weight 1.00 kg
Dimensions 17.6 × 25 × 2 cm
WRITER

දිනේෂ් මකුළුගොල්ල

1 review for ප්‍රායෝගික භෞතික විද්‍යාව

  1. shehan sandaruwan (verified owner)

    මෙම පොතෙහි සියලුම පරීක්ශන ඉතා සුපැහැදිලිව පිලිවෙලට තිබෙන අතර SCITECH ආයතනය මගින් එය ඉතා ආරක්ශිතව online නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට අවස්තාව සලසා දීම පිලිබඳව ස්තූති වෙමි.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *