සී දහනායක

ප්‍රායෝගික භෞතික විද්‍යාව

කර්තෘ: මහාචාර්ය ‌සී දහනායක

ප්‍රකාශනය: ස්ටැම්පර්ඩ් ලේක් © 2017 විසිවැනි මුද්‍රණය, ISBN: 978-955-8156-21-3, ප්‍රමාණය B5, පිටු 270

අන්තර්ගතය: ප්‍රායෝගික භෞතික විද්‍යාව

රු 650.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව උගන්නා සිසු-සිසුවියන්ගේ මෙන්ම උගන්වන ගුරුවර-ගුරුවරියන්ගේ ප්‍රයෝජනය පිණස මෙම පොත සකසා ඇත. එක් එක් පරීක්ෂණයට අදාළ මූලධර්ම ඒ ඒ තන්හි සැකෙවින් දී ඇති හෙයින් පරීක්ෂණාගාරයේ දී අන්‍ය පාඨග්‍රන්ථ පරිශීලනය අවශ්‍ය නොවේ.

Additional information

Weight 0.43 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 1.5 cm
WRITER

සී දහනායක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ප්‍රායෝගික භෞතික විද්‍යාව”

Your email address will not be published. Required fields are marked *