දුමිඳු සේනානායක

පදාර්ථ හා විකිරණ

ප්‍රකාශනය: කෙම්වින් © 2020 ISBN: 978-955-1621-61-2, ප්‍රමාණය A4, පිටු 147

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව : පදාර්ථ හා විකිරණ

රු 400.00

2 in stock (can be backordered)

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව නව විෂය නිර්දේශයට අදාළව පදාර්ථ හා විකිරණ පරිපූර්ණ අධ්‍යයනයක් මෙමගින් සිදු කළ හැකි ය.

  • තාප විකිරණය, කෘෂ්ණ වස්තු විකිරණය
  • ප්‍රකාශ විද්‍යුත් ආචරණ
  • අංශු සහ තරංග
  • විකිරණශීලතාව
  • අංශු භෞතික විද්‍යාව මෙහි අඩංගු වේ

Additional information

Weight 0.225 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

දුමිඳු සේනානායක