මිහිර ජීවානන්ද

පදාර්ථයේ යාන්ත්‍රික ගුණ

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ  © 2019, ISBN: 978-955-41843-5-0, ප්‍රමාණය A4, පිටු 74

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව: පදාර්ථයේ යාන්ත්‍රික ගුණ  (ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු- සිද්ධාන්ත, බහුවරණ, රචනා ප්‍රශ්න, පිළිතුරු) ප්‍රත්‍යස්ථතාව, දුස්‍රාවීතාව, පෘෂ්ඨික ආතතිය

රු 400.00

2 in stock (can be backordered)

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව, පදාර්ථයේ යාන්ත්‍රික ගුණ විෂය කොටසට අදාළ ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු මෙහි අන්තර්ගත වේ. සිසුන්ට සහ එම විෂය උගන්වන ගුරුවරුනට රුකුලක් වන සේ විශේෂයෙන් ම මෙය සම්පාදනය කර ඇත.

Additional information

Weight 0.185 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm
WRITER

මිහිර ජීවානන්ද