පී. ගීකියනගේ

ධාරා විද්‍යුතය

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2017 , ISBN: 978-955-97394-3-3, ප්‍රමාණය A4, පිටු 144

අන්තර්ගතය: භෞතික විද්‍යාව: ධාරා විද්‍යුතය: (2017 නව විෂය නිර්දේශය) විද්‍යුත් ධාරාව හා ප්‍රතිරෝධය, සරල විද්‍යුත් ධාරා පරිපථ, ගැල්වනෝමීටර, වීට්ස්ටන් සේතුව/මීටර සේතුව, විභවමානය, විද්‍යුත් ශක්තිය හා ජවය, ගෘහ විද්‍යුත් පරිපථ 

රු 1,100.00

7 in stock

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව හදාරන සිසුන් මෙන්ම විශ්වවිද්‍යාලයයේ ප්‍රථම වසර භෞතික විද්‍යාව හදාරන සිසුන් සඳහා අත්‍යාවශ්‍යයෙන් ම වැදගත් වන ධාරා විද්‍යුත් සිද්ධාන්ත ආවරණය වන පරිදි සැකසූ පූර්ණ පාඨමාලාවක් මෙහි අන්තර්ගත වේ.

සිද්ධාන්ත කොටස් යොදා ගනිමින් විසඳීම සඳහා සකස් කරන ලද, විවිධ මාදිලියේ බහුවරණ හා රචනා ප්‍රශ්න 350කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ද, ඒවා විසඳීමට පෙරහුරු ලබා දීම පිණිස, පියවරෙන් පියවර විසඳන ලද උදාහරණ 50කට නො අඩු සංඛාවක් ද මෙම පොතේ අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.245 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

පී. ගීකියනගේ