උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

ධාරා විද්‍යුතය සීඝ්‍ර පුනරීක්ෂණ

කර්තෘ: උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2016, ප්‍රමාණය A4, පිටු 32, ISBN 978-955-0945-04-7

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව – ධාරා විද්‍යුතය සීඝ්‍ර පුනරීක්ෂණ

රු 200.00

4 in stock

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යා විෂය නිර්දේශයේ ධාරා විද්‍යුතය ඒකකවලට ඇතුළත් සියලු ම මූලධර්ම (ගැඹුරු කොටස් ද ඇතුළුව) සරලව හා කෙටියෙන් පැහැදිලි කෙරෙන පරිදි මෙම පොත නිර්මාණය කොට ඇත.

Additional information

Weight 0.085 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm
WRITER

උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ධාරා විද්‍යුතය සීඝ්‍ර පුනරීක්ෂණ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *