උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

තාප භෞතිකය

කර්තෘ: උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2016, ප්‍රමාණය A4, පිටු 52, ISBN 978-955-0945-04-7

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව – තාප භෞතිකය සීඝ්‍ර පුනරීක්ෂණ

රු 250.00

7 in stock (can be backordered)

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යා විෂය නිර්දේශයේ තාප භෞතිකය ඒකකයට ඇතුළත් සියලු ම මූලධර්ම සරලව සහ කෙටියෙන් මෙහි පැහැදිලි කොට ඇත.

Additional information

Weight 0.13 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm
WRITER

උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “තාප භෞතිකය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *