මිහිර ජීවානන්ද

තරංග හා ආලෝකය

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ  © 2019, ISBN: 978-955-41843-9-8, ප්‍රමාණය A4, පිටු 108

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව: තරංග හා ආලෝකය  (ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු) 

රු 400.00

2 in stock (can be backordered)

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව, තරංග හා ආලෝකය විෂය කොටසට අදාළ ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු මෙහි අන්තර්ගත වේ. සිසුන්ට සහ එම විෂය උගන්වන ගුරුවරුනට රුකුලක් වන සේ විශේෂයෙන් ම මෙය සම්පාදනය කර ඇත.

Additional information

Weight 0.255 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm
WRITER

මිහිර ජීවානන්ද