මිහිර ජීවානන්ද

ක්ෂේත්‍ර

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ  © 2019, ISBN: 978-624-5174-03-4, ප්‍රමාණය A4, පිටු 116

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව: ක්ෂේත්‍ර  (ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු- සිද්ධාන්ත, බහුවරණ, රචනා ප්‍රශ්න, පිළිතුරු) ගුරුත්වාකර්ෂණ බල ක්ෂේත්‍ර, විද්‍යුත් බල ක්ෂේත්‍ර, විද්‍යුත් චුම්භකත්වය

රු 400.00

3 in stock (can be backordered)

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව, ක්ෂේත්‍ර විෂය කොටසට අදාළ ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු මෙහි අන්තර්ගත වේ. සිසුන්ට සහ එම විෂය උගන්වන ගුරුවරුනට රුකුලක් වන සේ විශේෂයෙන් ම මෙය සම්පාදනය කර ඇත.

Additional information

Weight 0.26 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.8 cm
WRITER

මිහිර ජීවානන්ද