උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

ක්ෂේත්‍ර සීඝ්‍ර පුණරීක්ෂණ

කර්තෘ: උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2016, ප්‍රමාණය A4, පිටු 80, ISBN 978-955-0945-04-7

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව – ක්ෂේත්‍ර (ගුරුත්වාකර්ෂණ, ස්ථිති විද්‍යුත්, චුම්භක ක්ෂේත්‍ර සහ විද්‍යුත් චුම්භක ප්‍රේරණය)  සීඝ්‍ර පුනරීක්ෂණ

රු 260.00

2 in stock

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යා විෂය නිර්දේශයේ ගුරුත්වාකර්ෂණ, ස්ථිති විද්‍යුත්, චුම්භක ක්ෂේත්‍ර සහ විද්‍යුත් චුම්භක ප්‍රේරණය යන ඒකකවලට ඇතුළත් සියලු ම මූලධර්ම (ගැඹුරු කොටස් ද ඇතුළුව) සරලව හා කෙටියෙන් ආවරණය වන පරිදි මෙම පොත නිර්මාණය කර ඇත.

Additional information

Weight 0.18 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm
WRITER

උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ක්ෂේත්‍ර සීඝ්‍ර පුණරීක්ෂණ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *