මොහාන් ලාල් ග්‍රේරු

කම්පන හා තරංග

ප්‍රකාශනය: ‍ජයලි  ප්‍රකාශකයෝ, ප්‍රමාණය A4, පිටු 64

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව: කම්පන හා තරංග

රු 250.00

11 in stock

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව කම්පන හා තරංග කොටස මෙම ග්‍රන්ථයෙන් ආවරණය වේ. මෙහි සිද්ධාන්ත හා අභ්‍යාස ද ඇතුළත් වේ.

Additional information

Weight 0.15 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.3 cm
WRITER

මොහාන් ලාල් ග්‍රේරු