අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

උසස් පෙළ භෞතිකය IV කොටස

ප්‍රකාශනය:‍ අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව  © 2018, ප්‍රමාණය A5, පිටු 192

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතිකය IV කොටස

රු 125.00

Out of stock

Description

මෙය එංගලන්තය ඇතුළු වෙනත් රටවල භෞතික විද්‍යාව හදාරන සිසුන් බහුල ලෙස භාවිත කරන නෙල්කන් සහ පාකර් විසින් සම්පාදනය කරන ලද උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යා පොතේ සිව්වැනි කොටසයි. මෙහි;

  • දෝලන හා තරංග
  • ආලෝකය පිළිබඳ තරංග වාදය, ආලෝකයේ ප්‍රවේගය
  • ආලෝක තරංගවල නිරෝධනය
  • ආලෝක තරංගවල විවර්තනය
  • ආලෝක තරංගවල ධ්‍රැවණය
  • ධ්වනි තරංගවල ලාක්ෂණික
  • නළ, නන්තු හා දඬු තුළ තරංග
  • අභ්‍යාස සහ පිළිතුරු අන්තර්ගත ය.

Additional information

Weight 0.225 kg
Dimensions 21 × 14 × 1 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව