අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

උසස් පෙළ භෞතිකය I කොටස

ප්‍රකාශනය:‍ අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව  © 2015, ප්‍රමාණය A5, පිටු 206

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතිකය I කොටස

රු 250.00

Out of stock

Description

මෙය එංගලන්තය ඇතුළු වෙනත් රටවල භෞතික විද්‍යාව හදාරන සිසුන් බහුල ලෙස භාවිත කරන නෙල්කන් සහ පාකර් විසින් සම්පාදනය කරන ලද උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යා පොතේ පළමුවැනි කොටසයි. මෙහි;

  • ගතිකය
  • වෘත්ත චලිතය, ගුරුත්වාකර්ෂණය, සරල අනුවර්තී චලිතය
  • භ්‍රමණයෙහි ගති විද්‍යාව
  • ස්ථිතික වස්තු, තරල
  • ප්‍රත්‍යස්ථතාව, අණු සහ පදාර්ථ
  • පෘෂ්ඨික ආතතිය
  • ඝන පෘෂ්ඨ අතර ඝර්ෂණය
  • දුස්ස්‍රාවීතාව අන්තර්ගත ය.

Additional information

Weight 0.235 kg
Dimensions 21 × 14 × 1 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව