දුමිඳු සේනානායක

ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව

ප්‍රකාශනය: කෙම්වින් © 2020 ISBN: 978-955-1621-60-5, ප්‍රමාණය A4, පිටු 176

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව : ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව

රු 450.00

5 in stock (can be backordered)

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව නව විෂය නිර්දේශයට අදාළව ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව පරිපූර්ණ අධ්‍යයනයක් මෙමගින් සිදු කළ හැකි ය.

  • ඩයෝඩ සහ අර්ධ සන්නායක
  • ට්‍රාන්සිස්ටර්
  • සංගෘහිත පරිපථ සහ කාරකාත්මක වර්ධක
  • සංඛ්‍යාංක ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව මෙහි අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.26 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

දුමිඳු සේනානායක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව”

Your email address will not be published. Required fields are marked *