උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

ආලෝකය සීඝ්‍ර පුණරීක්ෂණ

කර්තෘ: උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2016, ප්‍රමාණය A4, පිටු 76, ISBN 978-955-0945-04-7

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව – කම්පන තරංග හා ආලෝකය සීඝ්‍ර පුනරීක්ෂණ

රු 190.00

1 in stock

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යා විෂය නිර්දේශයේ කම්පන තරංග හා ආලෝකය ඒකකයට ඇතුළත් සියලුම මූලධර්ම සරලව සහ කෙටියෙන් මෙම පොතට ඇතුළත් කොට ඇත.

Additional information

Weight 0.17 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm
WRITER

උපුල් ඉන්ද්‍රජිත්

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ආලෝකය සීඝ්‍ර පුණරීක්ෂණ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *