කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

සුමට සන්ධි

කර්තෘ: කේ.එම්.ඩී.එස්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: ලක්වා ප්‍රකාශකයෝ © 2007, ISBN: 978-955-97779-0-1, ප්‍රමාණය A5 පිටු 120

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – සුමට සන්ධි (සන්ධි කළ දඬු)

රු 470.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතයේ විෂය කොටසක් වන සුමට සන්ධි පිළිබඳ මූලික ම අවස්ථාව වන “ස්පර්ෂයේ ක්‍රියාව බලය වේ” යන සංකල්පයෙන් ආරම්භ වී විෂයයට අදාළ සියලු මූලධර්ම සරලව නිවැරැදිව මෙම ග්‍රන්ථයේ සාකච්ඡා කොට ඇත. සංයුක්ත ගණිතය මෙන්ම ඒ හා සමාන්තර උසස් පෙළ මට්ටමේ සියලු විභාග සඳහා ප්‍රවීණත්වයක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ආකාරයේ උදාහරණ විශාල ප්‍රමාණයක් ඇතුළත් කොට ඇත.

Additional information

Weight 0.15 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1 cm
WRITER

කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සුමට සන්ධි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *