අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ස්ථිති විද්‍යා නිබන්ධය

කර්තෘ : එස්. එල්. ලෝනි

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2009,  ප්‍රමාණය A5, පිටු 408

අන්තර්ගතය: ස්ථිති විද්‍යා නිබන්ධය

රු 336.00

Out of stock

Description

මෙය An Elementary Treatise on Statics යන කෘතියෙහි සිංහල පරිවර්තනයයි. මෙහි ව්‍යවහාරික ගණිතයෙහි එන ස්ථිති විද්‍යාව කොටස ආවරණය වේ.

Additional information

Weight 0.445 kg
Dimensions 21 × 14 × 2 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව