කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

සරල අනුවර්තී චලිතය

කර්තෘ: කේ.එම්.ඩී.එස්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: ලක්වා ප්‍රකාශකයෝ © 2012, ISBN: 978-955-1605-00-4, ප්‍රමාණය A5 පිටු 270

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – සරල අනුවර්තී චලිතය

රු 690.00

Available on backorder

Description

පෘථිවිය භ්‍රමණය වන බව හැදෑරූ මිනිසා ආවර්ත ශ්‍රිත පිළිබඳව තේරුම් ගත්තේ ය. ඒ ඇසුරින් වෘත්ත ශ්‍රිත අර්ථ දක්වන ලදී. පසු කලෙක දී, අප අවට පරිසරයේ සරල රේඛාවක එකම ක්‍රියාව නැවත නැවත සිදු වන චලිත සියල්ල ම එක පද්ධතියක් සේ ගෙන ‘සරල අනුවර්තී චලිතය’ ලෙස හඳුන්වන ලදී. මෙම ග්‍රන්ථයෙන් එම සරල අනුවර්තී චලිතය පිළිබඳව ඉදිරිපත් කෙරේ.

Additional information

Weight 0.325 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2 cm
WRITER

කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සරල අනුවර්තී චලිතය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *