කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

සරල අනුවර්තී චලිතය

කර්තෘ: කේ.එම්.ඩී.එස්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: ලක්වා ප්‍රකාශකයෝ © 2012, ISBN: 978-955-1605-00-4, ප්‍රමාණය A5 පිටු 270

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – සරල අනුවර්තී චලිතය

රු 690.00

Available on backorder

Description

පෘථිවිය භ්‍රමණය වන බව හැදෑරූ මිනිසා ආවර්ත ශ්‍රිත පිළිබඳව තේරුම් ගත්තේ ය. ඒ ඇසුරින් වෘත්ත ශ්‍රිත අර්ථ දක්වන ලදී. පසු කලෙක දී, අප අවට පරිසරයේ සරල රේඛාවක එකම ක්‍රියාව නැවත නැවත සිදු වන චලිත සියල්ල ම එක පද්ධතියක් සේ ගෙන ‘සරල අනුවර්තී චලිතය’ ලෙස හඳුන්වන ලදී. මෙම ග්‍රන්ථයෙන් එම සරල අනුවර්තී චලිතය පිළිබඳව ඉදිරිපත් කෙරේ.

Additional information

Weight 0.325 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2 cm
WRITER

කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සරල අනුවර්තී චලිතය”

Your email address will not be published.