අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව, කපිල සිල්වා

සංයුක්ත ගණිතය II

කර්තෘ: කපිල සිල්වා (ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය)

ප්‍රකාශනය: අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව  © 2017, ප්‍රමාණය A5, පිටු 388

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ගණිතය: සංයුක්ත ගණිතය – දෛශික, බල පද්ධති, ඒක මාන චලිතය.

රු 233.00

2 in stock

Description

මෙම පොත උසස් පෙළ නව සංයුක්ත ගණිතය හා උසස් ගණිතය විෂය නිර්දේශයේ අඩංගු කර ඇති විෂය කරුණු හා ප්‍රායෝගික යෙදීම් ද ඇතුළත් වන පරිදි සකසා ඇති බැවින් උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය සහ උසස් ගණිතය හදාරණ සිසුන්ට මෙන්ම වෙනත් උසස් විභාග සඳහා සූදානම් වන සිසුන්ට ද යෝග්‍ය වේ.

Additional information

Weight 0.535 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2.5 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව, කපිල සිල්වා

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සංයුක්ත ගණිතය II”

Your email address will not be published. Required fields are marked *