අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව, කපිල සිල්වා

සංයුක්ත ගණිතය II

කර්තෘ: කපිල සිල්වා (ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය)

ප්‍රකාශනය: අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව  © 2017, ප්‍රමාණය A5, පිටු 388

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ගණිතය: සංයුක්ත ගණිතය – දෛශික, බල පද්ධති, ඒක මාන චලිතය.

රු 233.00

Out of stock

Description

මෙම පොත උසස් පෙළ නව සංයුක්ත ගණිතය හා උසස් ගණිතය විෂය නිර්දේශයේ අඩංගු කර ඇති විෂය කරුණු හා ප්‍රායෝගික යෙදීම් ද ඇතුළත් වන පරිදි සකසා ඇති බැවින් උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය සහ උසස් ගණිතය හදාරණ සිසුන්ට මෙන්ම වෙනත් උසස් විභාග සඳහා සූදානම් වන සිසුන්ට ද යෝග්‍ය වේ.

Additional information

Weight 0.535 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2.5 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව, කපිල සිල්වා

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සංයුක්ත ගණිතය II”

Your email address will not be published.