කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

සංයුක්ත ගණිතය ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු

කර්තෘ: කේ.එම්.ඩී.එස්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: ලක්වා ප්‍රකාශකයෝ © 2012, ISBN: 978-955-1605-29-2, ප්‍රමාණය A4 පිටු 122

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු (ලකුණු දීමේ පටිපාටිය ද ඉදිරිපත් කර ඇත)

රු 390.00

Out of stock

Description

අප පාසල් අධ්‍යාපනය ආරම්භ කළ දිනයේ පටන් ගණිත ගැටලු දහස් ගණනින් විසඳා ඇතත් විභාගය සඳහා ලැබෙන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ගැටලු වරද්දා නො ගත් අයෙක් නැත. මේ රහස කුමක් ද? ගණිතය ඉගෙනීම එකකි; විභාග සඳහා ගැටලු විසඳීම වෙනත් කලාවකි. එනිසා විභාග සංස්කෘතියට අනුගත වී, පුහුණු වීම සාර්ථකත්වය සඳහා අනිවාර්ය වේ.

ඒ සඳහා මෙම පොතේ ඉදිරිපත් කර ඇති ආදර්ශ පශ්න පත්‍ර සහ ලකුණු පටිපාටිය සහිත පිළිතුරු පත්‍ර මනා පිටිවහලක් වනු ඇත.

Additional information

Weight 0.2 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සංයුක්ත ගණිතය ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු”

Your email address will not be published. Required fields are marked *