කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

සංකරණ හා සංයෝජන

කර්තෘ: කේ.එම්.ඩී.එස්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: ලක්වා ප්‍රකාශකයෝ © 2013, ISBN: 978-955-1605-20-9, ප්‍රමාණය A5 පිටු 168

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – සංකරණ හා සංයෝජන

රු 460.00

5 in stock (can be backordered)

Description

උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය විෂය නිර්දේශය යටතේ එන සංකරණ හා සංයෝජන පිළිබඳව මෙම පොතෙන් විස්තර කර ඇත.

Additional information

Weight 0.23 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1.5 cm
WRITER

කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සංකරණ හා සංයෝජන”

Your email address will not be published.