ඇස්. නඩරාසර්

ශුද්ධ ගණිතය 1

කර්තෘ: එල්. බොස්ටොක් සහ එස්. චැන්ඩ්ලර්

ප්‍රකාශනය: අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දේපාර්තමේන්තුව  © 2013, ප්‍රමාණය B5, පිටු 860

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ගණිතය: ශුද්ධ ගණිතය 1 – එල්. බොස්ටොක් සහ එස්. චැන්ඩ්ලර් 

රු 830.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළට ගණිතය හදාරණ සිසුන්ගේ භාවිතය සඳහා ප්‍රකාශ කොට ඇති මෙම ග්‍රන්ථය එක්සත් රාජධානියේ නෙල්සන් තෝන් ආයතනයෙන් ප්‍රකාශිත Pure Mathematics හි සිංහල පරිවර්තනයකි.

Additional information

Weight 1.370 kg
Dimensions 24 × 18 × 4 cm
WRITER

ඇස්. නඩරාසර්

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ශුද්ධ ගණිතය 1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *