කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

වර්ග සමීකරණ සහ වර්ග ශ්‍රිත

කර්තෘ: කේ.එම්.ඩී.එස්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: ලක්වා ප්‍රකාශකයෝ © 20‍16, ISBN: 978-955-1605-04-9, ප්‍රමාණය A5 පිටු 280

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – වර්ග සමීකරණ සහ වර්ග ශ්‍රිත

රු 640.00

Out of stock

Description

වසර 5000කටත් වඩා පෙර ග්‍රීක බැබිලෝනියානු ශිෂ්ටාචාරයෙන් ආරම්භ වී අද දක්වා වර්ග සමීකරණ පිළිබඳ දැනුම ගණිතයට එක් වෙමින් පවතී. විවිධ මං පෙත් ඔස්සේ මෙම පොතේ සාකච්ඡා කැරෙන්නේ වර්ග සමීකරණ පිළිබඳව ය.

Additional information

Weight 0.325 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2 cm
WRITER

කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “වර්ග සමීකරණ සහ වර්ග ශ්‍රිත”

Your email address will not be published. Required fields are marked *