කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

රාමුකට්ටු

කර්තෘ: කේ.එම්.ඩී.එස්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: ලක්වා ප්‍රකාශකයෝ © 2012, ISBN: 978-955-97779-9-8, ප්‍රමාණය A5 පිටු 116

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – රාමුකට්ටු

රු 360.00

Out of stock

Description

ගොඩනැගිලි පාලම් ආදියෙහි සැකිලි ගොඩනැගීම සඳහා යොදා ගනු ලබන මූලික මූලධර්මය ගැන මෙම පොතෙන් විස්තර කොට ඇත. උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතයේ රාමුකට්ටු කොටස මින් සම්පූර්ණයෙන් ම ආවරණය වේ.

Additional information

Weight 0.16 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1 cm
WRITER

කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රාමුකට්ටු”

Your email address will not be published. Required fields are marked *