කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

බහුපද ශ්‍රිත, ශේෂ ප්‍රමේයය, පරිමේය ශ්‍රිත සහ භින්න භාග

කර්තෘ: කේ.එම්.ඩී.එස්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: ලක්වා ප්‍රකාශකයෝ © 2012, ISBN: 978-955-1605-26-1, ප්‍රමාණය A5 පිටු 232

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – බහුපද ශ්‍රිත, ශේෂ ප්‍රමේයය, පරිමේය ශ්‍රිත සහ භින්න භාග

රු 590.00

1 in stock

Description

පරිසරයේ ඇති දෑ කොටස්වලට වෙන් කිරීමට මෙන්ම කොටස් එක් කර තනි පද්ධති බවට පත් කිරීමෙන් විවිධ ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නට මිනිසා අතීතයේ සිට පුරුදු වී සිටියේ ය. මේ ආශ්‍රිතව විවිධ මූලධර්ම, ප්‍රමේය, ක්‍රම සහ විධි ගොඩනගාගෙන ඇත. එවන් අවස්ථා කිහිපයක් වන භින්න භාග, ශේෂ ප්‍රමේයය සවිස්තරාත්මකව මෙම ග්‍රන්ථය මගින් සාකච්ඡා කර ඇත.

Additional information

Weight 0.265 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1.5 cm
WRITER

කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “බහුපද ශ්‍රිත, ශේෂ ප්‍රමේයය, පරිමේය ශ්‍රිත සහ භින්න භාග”

Your email address will not be published. Required fields are marked *