කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

නිශ්චායක

කර්තෘ: කේ.එම්.ඩී.එස්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: ලක්වා ප්‍රකාශකයෝ © 2013, ISBN: 978-955-1605-32-2, ප්‍රමාණය A5 පිටු 184

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – නිශ්චායක

රු 540.00

1 in stock (can be backordered)

Description

උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය විෂය නිර්දේශය ආශ්‍රිතව, නිශ්චායක පිළිබඳ සරල සහ පුළුල් පැහැදිලි කිරීමක් මෙම පොතෙන් ගෙන එයි.

Additional information

Weight 0.225 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1.5 cm
WRITER

කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “නිශ්චායක”

Your email address will not be published. Required fields are marked *