කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

නිශ්චායක

කර්තෘ: කේ.එම්.ඩී.එස්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: ලක්වා ප්‍රකාශකයෝ © 2013, ISBN: 978-955-1605-32-2, ප්‍රමාණය A5 පිටු 184

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – නිශ්චායක

රු 540.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය විෂය නිර්දේශය ආශ්‍රිතව, නිශ්චායක පිළිබඳ සරල සහ පුළුල් පැහැදිලි කිරීමක් මෙම පොතෙන් ගෙන එයි.

Additional information

Weight 0.225 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1.5 cm
WRITER

කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “නිශ්චායක”

Your email address will not be published. Required fields are marked *