කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

න්‍යාස

කර්තෘ: කේ.එම්.ඩී.එස්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: ලක්වා ප්‍රකාශකයෝ © 2009, ISBN: 978-955-1605-21-6, ප්‍රමාණය A5 පිටු 168

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – න්‍යාස

රු 490.00

Available on backorder

Description

සංඛ්‍යා පන්තියක සෘජුකෝණාස්‍රාකාර පිළියෙල කිරීම න්‍යාස ලෙස අර්ථ දැක්වේ. උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතයට අදාළ න්‍යාස පිළිබඳව මෙම පොතෙන් විස්තර කෙරේ.

Additional information

Weight 0.21 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1 cm
WRITER

කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “න්‍යාස”

Your email address will not be published.