ඩබ්ලිව්. කේ. හේවගේ

දෛශික

කර්තෘ: ඩබ්ලිව්. කේ. හේවගේ

ප්‍රකාශනය: විරණි ප්‍රකාශකයෝ © 2011, ප්‍රමාණය A5, පිටු 272,

අන්තර්ගතය: උසස්  ගණිතය – දෛශික

රු 500.00

15 in stock

Description

උසස් පෙළ ගණිතය විෂය නිර්දේශයේ දෛශික හා සම්බන්ධ සියලු කොටස් අතුළත් වන පරිදි මෙම ග්‍රන්ථය ලියා ඇත.

Additional information

Weight 0.265 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1.5 cm
WRITER

ඩබ්ලිව්. කේ. හේවගේ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “දෛශික”

Your email address will not be published. Required fields are marked *