කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

දෛශික

කර්තෘ: කේ.එම්.ඩී.එස්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: ලක්වා ප්‍රකාශකයෝ © 2007, ISBN: 978-955-1605-05-6, ප්‍රමාණය A5 පිටු 264

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – දෛශික

රු 640.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය සඳහා අදාළ දෛශික කොටස මෙම පොතෙන් ආවරණය වේ.

Additional information

Weight 0.325 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2 cm
WRITER

කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “දෛශික”

Your email address will not be published. Required fields are marked *