කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

ද්විපද ප්‍රමේයය

කර්තෘ: කේ.එම්.ඩී.එස්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: ලක්වා ප්‍රකාශකයෝ © 2010, ISBN: 978-955-1605-22-3, ප්‍රමාණය A5 පිටු 136

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – ද්විපද ප්‍රමේයය

රු 440.00

Out of stock

Description

ද්විපද ප්‍රමේයය සඳහා සංකීර්ණ සංඛ්‍යා ද ඇතුළත්ව සියලු n සඳහා පූර්ණ සාධනයක් ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ දහඅට වන සියවසේ මැද භාගයේ දී ය. ඒ Niels Abel (1802-1829) විසිනි. මේ පොතේ දක්වා ඇත්තේ ද්විපද ප්‍රමේයය පිළිබඳ උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය විෂය නිර්දේශයට අදාළ කරුණු ය.

Additional information

Weight 0.21 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1 cm
WRITER

කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ද්විපද ප්‍රමේයය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *