කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

තාත්වික සංඛ්‍යා පද්ධිතිය සහ සංකීර්ණ සංඛ්‍යා

කර්තෘ: කේ.එම්.ඩී.එස්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: ලක්වා ප්‍රකාශකයෝ © 2015, ISBN: 978-955-1605-12-4, ප්‍රමාණය A5 පිටු 224

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – තාත්වික සංඛ්‍යා පද්ධතිය සහ සංකීර්ණ සංඛ්‍යා

රු 550.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ ගණිත අංශයෙන් හදාරණ සිසුන්ට මෙම පොත මහඟු සම්පතකි. සාමාන්‍යයෙන් මෙවැනි පෙළ පොතක් ඇරඹෙන්නේ සංකීර්ණ සංඛාවල අර්ථ දැක්වීම් ඉදිරිපත් කරමින් වුවත් මෙම පොත ඇරඹී ඇත්තේ, සංඛ්‍යා ක්‍රමයේ ඇරඹුම ගැනත් එය පරිණාමය වූ අන්දම ගැනත් ඓතිහාසික සටහනකනි.

මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ගණිත සංකල්ප හා ගැටලු විසඳීම අතර මනා සබඳතාවයක් ඇත. ඒවා මනා අවබෝධයකින් යුතුව සමබරව ඉදිරිපත් කර ඇත. මේ නිසා උසස් පෙළ කඩඉමෙන් එතෙරවන්නට බලාපොරොත්තු වන සිසුනට මෙන් ම ගණිත විෂයය ගැඹුරින් හදාරන්නට කැමැත්තක් දක්වන සිසුනට ද මෙය එක සේ ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.

Additional information

Weight 0.285 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2 cm
WRITER

කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “තාත්වික සංඛ්‍යා පද්ධිතිය සහ සංකීර්ණ සංඛ්‍යා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *