අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව, කේ.ආර්.එම්.ටී. කරුණාරත්න

ත්‍රිකෝණමිතිය

කර්තෘ: කේ. ආර්. එම්. ටී. කරුණාරත්න

ප්‍රකාශනය: අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දේපාර්තමේන්තුව  © 2009, ප්‍රමාණය A5, පිටු 158

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ගණිතය: උසස් පෙළ සඳහා ත්‍රිකෝණමිතිය මහාචාර්ය කේ.ආර්.එම්.ටී. කරුණාරත්න 

රු 104.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශයේ ත්‍රිකෝණමිතිය කොටසට අදාළව මෙම පොත සකස් කොට ඇත.  උසස් පෙළ ත්‍රිකෝණමිතිය පිළිබඳ විෂය කරුණු මුල සිට ම නිසි අවබෝධයකින් යුතුව ඉගෙනීමට හැකි වන අයුරු මේ පොතෙහි කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇත.

Additional information

Weight 0.185 kg
Dimensions 21 × 14.1 × 1 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව, කේ.ආර්.එම්.ටී. කරුණාරත්න

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ත්‍රිකෝණමිතිය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *